Szanowni Rodzice

WPŁATY ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2017 R

 Opłatę za obiady przekazujemy na konto:

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W dniach 25 - 29 wrzesień 2017 r,

ABONAMENT ZA PAŹDZIERNIK wynosi - 66 zł ( 22 X 3,00)

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za październik 2017 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

Karteczki na październik będą wydawane w pokoju 111 w dniach:

27 września 2017r w godzinach 800 – 1530

28 września 2017r w godzinach 800 – 1300

29 września 2017r w godzinach 800 – 1530

Obiady wydawane będą od 2 października 2017r

Szanowni Rodzice

Zapisanie ucznia wymaga od jego rodzica, złożenia wniosku - załącznik Nr 1 do Regulaminu Stołówki Szkolnej oraz wniesienie wpisowego w wysokości 20 zł rocznie na konto Rady Rodziców: 56 1240 1154 1111 0000 2147 8891.

W przypadku rezygnacji z obiadów wpisowe nie podlega zwrotowi. 

WPŁATY ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2017 R

Opłatę za obiady przekazujemy na konto:

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W dniach 4 - 6 wrzesień 2017 r,

ABONAMENT ZA WRZESIEŃ wynosi - 51 zł ( 17 X 3,00)

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za wrzesień 2017 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

Karteczki na wrzesień będą wydawane w dniach 4-6 września 2017r na podstawie wniosku, który należy złożyć w pokoju 111 .

W kolejnych miesiącach po dokonaniu wpłaty za obiady. Harmonogram wpłat będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Obiady wydawane będą od 7 września 2017r

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

przekazujemy na konto:                                 

56 1240 1154 1111 0000 2147 8891.

I DZIECKO – 50 ZŁ

II DZIECKO – 40 ZŁ

III DZIECKO – ZWOLNIONE

DOTYCZY DZIECI UCZĄCYCH SIĘ W TEJ SZKOLE

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, OPŁATA RADA RODZICÓW

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.