UWAGA RODZICE !!!

uczniów otrzymujących STYPENDIUM SZKOLNE

Proszę zgłaszać się z fakturami po odbiór stypendium szkolnego za okres wrzesień - grudzień 2017 r

PROSZĘ O DOSTARCZENIE NUMERU KONTA

w godz. 8.30 – 12.00 , pok. 111

Podstawą do wypłaty stypendium, stanowią imienne rachunki lub faktury, potwierdzające faktycznie poniesione wydatki na pomoc rzeczową

o charakterze edukacyjnym lub udział w zajęciach dodatkowych /pozalekcyjnych/, które należy przedłożyć w szkole najpóźniej do 20 grudnia 2017.

Szanowni Rodzice

W dniach 23 – 29 listopad 2017 r

NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017 R W KWOCIE - 48 zł ( 16 X 3,00 )

na konto:

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za listopad 2017 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

Karteczki na grudzień będą wydawane w pokoju 111 w dniach:

27 LISTOPAD 2017r w godzinach 800 – 1530

28 LISTOPAD 2017r w godzinach 800 – 1530

29 LISTOPAD 2017r w godzinach 800 – 1530

UWAGA RODZICE !!!

ODPISY I ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY BĘDĄ REALIZOWANE DO DNIA

20 GRUDNIA 2017 r.

PODSTAWĄ ODPISU JEST WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI NA OBIEDZIE (PRZYNAJMNIEJ Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM ) ORAZ DOSTARCZENIE

ZA TEN OKRES KARTECZEK OBIADOWYCH.

Uczniowie naszej szkoły zrealizowali projekt ,,Stołówka dla ptaków'' w ramach kampanii „Dokarmiamy ptaki” organizowanym przez Liroy Merlin.

Serdecznie zapraszamy do głosowania  w dniach 04.11 – 19.11 2017 r. na nasz projekt, który bierze udział w konkursie i jest prezentowany w Liroy Merlin ul. Hetmańska 18 - numer do wpisania na kuponie H 09 (oznaczenie naszej pracy). Kupony zostaną przekazane naszym uczniom przez wychowawców.

Głosujcie w Liroy Merlin ul. Hetmańska 18.

 

UWAGA RODZICE !!!

UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W dniach 14.11.2017 – 15.11.2017

w godzinach 800-1530  

należy zgłaszać się po odbiór decyzji

w sprawie

przyznanego stypendium szkolnego.