Szanowni Rodzice

WPŁATY ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2017 R

 Opłatę za obiady przekazujemy na konto:

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W dniach 25 - 29 wrzesień 2017 r,

ABONAMENT ZA PAŹDZIERNIK wynosi - 66 zł ( 22 X 3,00)

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za październik 2017 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

Karteczki na październik będą wydawane w pokoju 111 w dniach:

27 września 2017r w godzinach 800 – 1530

28 września 2017r w godzinach 800 – 1300

29 września 2017r w godzinach 800 – 1530

Obiady wydawane będą od 2 października 2017r