OBIADY - LUTY 2018 r

UWAGA !!!

Dnia 5 lutego 2018 r karteczki otrzymają tylko dzieci, które będą miały opłacony abonament.

 Proszę o terminowe wpłaty

w dniach 29 – 31 styczeń 2018r

za obiady za miesiąc luty 2018 r

   konto:   68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za luty 2018 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

CENA ABONAMENTU

za okres 5.02.2018- 28.02.2018

18 x 3,00 = 54,00

( minus) ewentualne odpisy uzgodnione w kadrach

Obiady wydawane są od 5 lutego 2018 roku !!!!