Wykaz opiekunów sal lekcyjnych 2016 / 2017

Numer sali

Imię i nazwisko nauczyciela

02

Zimowy plac zabaw

Paulina Górecka, Agnieszka Borawska

03

Mariola Konopko

1

Paulina Górecka, Aleksandra Kałuża

2

Monika Suchowierska, Elżbieta Borowska

3

Sala terapeutyczna

Anna Samborska, Monika Suchowierska

4

Luba Chilimoniuk, Agnieszka Borawska

5

Iwona Rykaczewska, Anna Piech

6

Ewa Dolinowska,   Katarzyna Prokopiuk

101

Maria Szczepańska

102

Bożena Pawluczuk

103

Agnieszka Smółko, Agnieszka Koszewnik

104

Dorota Bartoszuk,   Katarzyna Kosowicz

105

Małgorzata Mystkowska

106

Katarzyna Siemieniako, Iwona Przestrzelska

108

Joanna Wojtecka, Bożena Dąb

201

Izba regionalna

Anna Piech

202

Małgorzata Kozłowska, Iwona Birycka Kowalska

203

Sala logopedyczna

Danuta Olesiuk – Łapińska

204

Urszula Moczydłowska, Teresa Adamska

205

Danuta Olesiuk – Łapińska, ks. Andrzej Popławski

206

Anna Kieda

207

Jolanta Matel

208

Irena Cywoniuk

209

Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk

211

Leszek Jabłonowski

212

Ewa Rojcewicz

213

Katarzyna Matyszczyk

214

Marta Morchal