Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami 2016 / 2107

w godz. 17:00 – 19:00

 Miesiąc

Dzień

wrzesień

Organizacja pracy

Wybory do Klasowych Rad Rodziców

Dokumentacja szkolna

klasy 0 – III – 14. IX. 2016 (środa)

klasy IV – VI – 15. IX. 2016 (czwartek)

sala gimnastyczna – spotkanie z dyrektorem godz. 17:00

15. IX. 2016 (czwartek) godz. 18:30 stołówka szkolna - wybory Rady Rodziców

październik

konsultacje 27. X. 2016 – czwartek 

listopad

konsultacje 24. XI. 2016 – czwartek 

grudzień

konsultacje 15. XII. 2016 – czwartek 

styczeń

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Propozycje ocen klasyfikacji

klasy I – III     16,17. I. 2017 (poniedziałek, wtorek)

klasy IV – VI   18. I. 2017 (środa)

luty

konsultacje 23. II. 2017 – czwartek 

marzec

konsultacje 30. III. 2017 – czwartek 

kwiecień

konsultacje 27. IV. 2017 – czwartek 

maj

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Przewidywane oceny promocyjne

klasy I – III 8,9. V. 2017 (poniedziałek, wtorek,)

klasy IV – VI 10. V. 2017 (środa)

czerwiec

konsultacje 8. VI. 2017 (czwartek)