Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.

Świetlica w roku szkolnym 2016/2017 czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00.

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Nauczyciele, wychowawcy świetlicy:
 • Barbara Bożena Brzozowska
 • Iwona Jabłonowska
 • Joanna Przastek
 • Anna Kuptel
 • Bożena Ewa Kujawska
 • Anna Kulesz
 • Danuta Olesiuk-Łapińska

REGULAMIN ŚWIETLICY:

 1. Świetlica czynna jest w godzinach : 7.00 -17.00.
 2. Uczestnik zgłasza swoje przyjście oraz każdorazowe wyjścia ze świetlicy.
 3. Uczestnik świetlicy zachowuje się poprawnie w czasie organizowanych zajęć i spożywania posiłków
 4. Zachowuje ciszę w czasie odrabiania lekcji.
 5. Dba o czystość osobistą i świetlicy.
 6. Szanuje sprzęt i wszystkie przedmioty znajdujące się w świetlicy.
 7. Zwraca wypożyczone gry w należytym porządku.
 8. Wypełnia polecenia wychowawcy i bierze czynny udział w zajęciach.

Za nieprzestrzeganie regulaminu stosuje się :

 • upomnienie wychowawcy,
 • powiadomienie wychowawcy klasy,
 • powiadomienie rodziców.

Za wzorowe zachowanie :

 • pochwała wychowawcy,
 • pochwała przed klasą,
 • pochwała przed rodzicami.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

 • zajęcia żywego słowa,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
 • zajęcia teatralne.

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 • Pasowanie na „Świetliczaka” - październik 2016:
 • „ Barwy jesieni” - kiermasz charytatywny na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku - październik 2016
 • „Andrzejkowe wróżby”- zabawy i konkursy – listopad 2016
 • „Pocztówka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”- zorganizowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego. Uroczyste rozdanie nagród. – grudzień 2016
 • „ Jak karnawał to karnawał” – wspólna zabawa taneczna – styczeń 2017
 • „Walentynki”- dyskoteka i konkursy – luty 2017
 • „Pocztówka Wielkanocna”- zorganizowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego. Aukcja pocztówek na cele charytatywne – marzec 2017
 • „Zdrowe asy z naszej klasy” – zorganizowanie międzyklasowego konkursu plastycznego – kwiecień 2017
 • Przegląd poezji dziecięcej- konkurs recytatorski – maj 2017
 • Przedstawienie świetlicowego teatrzyku „Poziomki” – maj 2017
 • „Dzień Dziecka i sportu” – zespołowe rywalizacje – czerwiec 2017
 • Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy.
 • Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku jest organizatorem dwóch międzyświetlicowych konkursów plastycznych:
 • „Pocztówka i ozdoba Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”
 • „Pocztówka i ozdoba Wielkanocna” .

W świetlicy szkolnej dzieci mogą próbować swoich sił aktorskich. Co roku, przygotowywane jest przedstawienie teatralne, mające na celu promocję zdrowia. Nasi mali wykonawcy mogą pochwalić się dużymi sukcesami scenicznymi (trzy razy pierwsze miejsce, trzy razy drugie miejsce i raz trzecie) w Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Teatralnej pod hasłem „Bądź zdrów”, który odbywa się corocznie pod patronatem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Departamentu ds. Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku.

W ramach zajęć plastycznych nauczycielki świetlicy przygotowują uczniów do międzyszkolnych konkursów, w których dzieci odnoszą liczne sukcesy.

Na zajęciach tych dzieci mają możliwość zapoznania się z różnym technikami plastycznymi, dzięki którym powstają małe „dzieła sztuki”.