Przydział wychowawstw 2016 / 2017

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

0 a

Paulina Górecka

0 b

Monika Suchowierska

I a

Luba Chilimoniuk

I b

Iwona Rykaczewska

II a

Dorota Bartoszuk

II b

Joanna Wojtecka

II c

Bożena Dąb

II d

Agnieszka Koszewnik

II e

Agnieszka Borawska

II f

Katarzyna Siemieniako

II g

Iwona Przestrzelska

III a

Ewa Dolinowska

III b

Anna Piech

III c

Katarzyna Prokopiuk

III d

Agnieszka Smółko

III e

Katarzyna Kosowicz

IV a

Katarzyna Matyszczyk

IV b

Irena Cywoniuk

IV c

Małgorzata Kozłowska

IV d

Marta Morchal

V a

Mariola Konopko

V b

Leszek Jabłonowski

V c

Ewa Rojcewicz

VI a

Anna Kieda

VI b

Jolanta Matel

VI c

Bożena Pawluczuk