Dnia 21.06.2017 r w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku odbyło się  spotkanie podsumowujące VIII edycję Konkursu ,,Różnorodność przestrzenią dialogu” - ,,Podróże – szansą poznania Innego”. Podróże, te bliskie i dalekie w życiu każdego dziecka, jak i osoby dorosłej pełnią ważną rolę. Stwarzają możliwość odpoczynku, są źródłem niezapomnianych doświadczeń i wspomnień. Pozwalają na odkrywanie różnorodności świata – odmiennych krajobrazów, tradycji i kultur. Stanowią szczególną płaszczyznę dialogu z Innymi oraz budowania koleżeńskich i przyjacielskich relacji międzykulturowych. Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, idei dialogu oraz poznawania odmiennych kultur zostały przeprowadzone dla wolontariuszy zajęcia z edukacji międzykulturowej i wykonane prace. Podczas uroczystości odbyły się pokazy dotyczące tradycji, tańców i zwyczajów kultury polskiej, czeczeńskiej, słowackiej, romskiej, litewskiej, gruzińskiej, prezentacja wyników konkursu oraz rozdanie nagród. Wśród nagrodzonych znalazły się wolontariuszki z naszej szkoły, które wykonały prace konkursowe. W kategorii klas 0 - III - I miejsce zajął Bogdan Petrenko kl III c, II miejsce – Iga Kieda I a, wyróżnienia otrzymały: Julia Budzyńska III d, Daria Gierejkiewicz 0 a, Daria Superson 0 a. W kategorii wiekowej kl. IV – VI – II miejsce zajęła Angelika Głowacka VI b, III miejsce - Klaudia Charyton VI b. Wielką atrakcją był występ dziecięcego zespołu czeczeńskiego ,,Lowzar” oraz pokazy umiejętności wokalnych, tanecznych i muzycznych uczestników Projektu ,,Brave Kids” . Rozdano podziękowania nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie dzieci do konkursu. Uczniowie obejrzeli wystawę prac plastycznych nagrodzonych w konkursie. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci polskich i uchodźców. Można było degustować tradycyjne potrawy kuchni kaukaskiej. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów Światowego Dnia Uchodźcy, bowiem cały urok życia, całe jego piękno składa się z różnorodności. Uczniów do konkursu przygotowywały: Anna Samborska, Barbara Brzozowska, Aleksandra Kałuża, Anna Kuptel. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!!

Opracowanie: Anna Samborska

Dnia 14 czerwca 2017r. , jak co roku odbył się w naszej szkole kolejny festyn profilaktyczno – sportowy, który jest podsumowaniem całorocznej pracy wychowawczo – profilaktycznej placówki. W roku szkolnym 2016/2017 realizowane były następujące programy: „Trzymaj formę”, „Sport rywalem agresji”, „Szkoła bez przemocy”, „Mleko z klasą”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Bezpieczny Internet”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Bezpieczne wakacje”   w ramach projektu edukacyjnego „TeoDoradzi”.Celem imprezy było: promowanie bezpiecznych zachowań, przeciwdziałanie agresji i przemocy, propagowanie uprawiania sportu oraz alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także uwrażliwienie na zjawisko przemocy i niebezpieczne treści w Internecie.

Festyn poprzedziła „Profilaktyczna gra terenowa” dla uczniów klas VI.

I miejsce zajął zespół z klasy VI b w składzie: Klaudia Charyton, Angelika Głowacka, Bartosz Bayer, Piotr Bychowski. . II miejsce przypadło klasie VI a – Magdalena Rogalska, Julia Matyjaszczyk, Michał Wilimas, Daniel Gutowski. III miejsce zajęła klasa VI c – Katarzyna Mróz, Karina Dudzińska, Jakub Kamiński, Szymon Wendrzycki. Atrakcyjne nagrody zostały ufundowane i wręczone przez policję. Gratulacje!

Impreza zgromadziła znamienitych gości, przyjaciół szkoły, którym za przybycie serdecznie dziękujemy.

Wprowadzeniem do imprezy były piosenka, wiersz oraz układ taneczny w wykonaniu uczniów klas I i II. Na placu przed szkołą uczniowie mogli aktywnie spędzić czas na stoiskach profilaktycznych przygotowanych przez : Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, Grupę Mediwal – Białystok, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku, Stoisko Profilaktyki Stomatologicznej „Zdrowie i Edukacja” , SP Nr 1 Ochrony Zdrowia, Biuro Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku .Stoiska animacyjne przygotowali : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „Lech” sp. z o.o. , Polska Izba Mleka, KPK (prezentowało zabytkowy autobus tzw. „Ogórek), Warsztaty Terapii Zajęciowej Jard, Stowarzyszenie „My dla Innych”, Wolontariat, UKS „KoLa 44” oraz zuchy z 40 BGZ „Stumilowy las” i harcerze zrzeszeni w 40 BDH „Szaniec”. Nie zabrakło, jak na festyn przystało kiermaszu produktów regionalnych i waty cukrowej.

Honorowy Patronat nad imprezą pełnili :

Prezydent Miasta Białegostoku oraz

Komendant Miejski Policji w Białymstoku.

Sponsorami imprezy byli :

 • Urząd Miasta Białegostoku
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku
 • Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” sp. Z o. o.
 • Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
 • SM „Słoneczny Stok”
 • KPK Białystok.

Wszystkim instytucjom, które wsparły nasz festyn, przygotowały swoje stoiska i różne atrakcje serdecznie dziękujemy!

Dnia 13.06.2017r uczniowie oddziału przedszkolnego 0 a uczestniczyli w wizycie studyjnej w III Komisariacie Policji w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji ,,Dzielnicowy bliżej nas’. Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzili mł. asp. Paulina Sidorska oraz podkom. Cezary Żyliński. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów.

Koordynator wyjścia – Anna Samborska

Dnia 9 czerwca 2017 r w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki odbyła się Profilaktyczna Gra Terenowa z elementami bezpieczeństwa. Celem gry było przekazanie uczniom informacji na temat wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Organizatorem Gry była Komenda Miejska Policji oraz SP Nr 44 we współpracy z Partnerami: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Uczestnikami Gry były delegowane z każdej klasy zespoły czteroosobowe z klas VI SP Nr 44. Gra składała się z 2 etapów: testu wiedzy oraz sprawdzianu umiejętności. Zakres gry obejmował następujące zagadnienia: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, problematykę nieletnich i uzależnień, pierwszą pomoc przedmedyczną, bezpieczeństwo pożarowe. Podczas Festynu ,,Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” nastąpiło ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów.

I miejsce klasa VI b – fundator nagrody Komenda Miejska Policji

 1. Klaudia Charyton
 2. Angelika Głowacka
 3. Bartosz Bayer
 4. Piotr Bychowski

II miejsce klasa VI a – fundator nagrody Biuro Zarządzania Kryzysowego

 1. Magdalena Rogalska
 2. Julia Matyjaszczyk
 3. Michał Wilimas
 4. Daniel Gutowski

III miejsce klasa VI c – fundator nagrody SP Nr 44

 1. Katarzyna Mróz
 2. Karina Dudzińska
 3. Jakub Kamiński
 4. Szymon Wendrzycki

Zwycięskim drużynom Profilaktycznej Gry Terenowej serdecznie gratulujemy wiedzy, zaangażowania i mądrej zespołowej rywalizacji!!!

Koordynator - Anna Samborska

Dnia 9 czerwca 2017 r w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki odbyła się Profilaktyczna Gra Terenowa z elementami bezpieczeństwa. Celem gry było przekazanie uczniom informacji na temat wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Organizatorem Gry była Komenda Miejska Policji oraz SP Nr 44 we współpracy z Partnerami: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Uczestnikami Gry były delegowane z każdej klasy zespoły czteroosobowe z klas VI SP Nr 44. Gra składała się z 2 etapów: testu wiedzy oraz sprawdzianu umiejętności. Zakres gry obejmował następujące zagadnienia: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, problematykę nieletnich i uzależnień, pierwszą pomoc przedmedyczną, zawiadamianie służb ratunkowych, bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 14.06.2017r. podczas Festynu ,,Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Koordynator działań profilaktycznych: Anna Samborska

W dniach 5 – 9 czerwca 2017 roku trwał Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom. Inauguracja BTCD odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, do której udało się pięcioro uczniów wraz z nauczycielem bibliotekarzem - Panią Elżbietą Zalewską. Program tygodnia realizowany był również w naszej szkole.

W dniu 5 czerwca 2017 roku Pani Anna Małyszko, starszy aspirant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Białymstoku czytała w klasie IIIb fragmenty książek: „ Wakacje Mikołajka” oraz Mikołajek ma kłopoty” – Jeana Sempe i Rene Goscinnego.

W dniu 5 i 6 czerwca Pani Bożena Kamieńska – nauczyciel bibliotekarz czytała uczniom klas 0a i 0b baśń Hansa Christiana Andersena „Pięć ziarenek grochu”.

W dniu 9 czerwca gościła w naszej szkole Pani Eliza Mieleszkiewicz - aktorka Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Pani Eliza zaprezentowała uczniom klas I a oraz I b wiersze Jana Brzechwy. W bardzo interesujący sposób omówiła ona warsztat aktora oraz ćwiczyła z dziećmi sposób poprawnej wymowy spółgłosek i samogłosek.
Uczniowie mieli również możliwość słuchania fragmentów książek w trakcie długich przerw. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom dał uczniom wiele radości i satysfakcji.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

2 czerwca 2017 r. reprezentacje z klas III- cich rywalizowały w Evencie zorganizowanym w ramach realizowanego programu Lekkoatletyka dla Każdego.
I miejsce kl. III d, II miejsce kl. III b, III miejsce kl. III c, IV miejsce kl. III a, V miejsce kl. III e. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięska drużyna również pamiątkowe medale.

 

30 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się Trójbój lekkoatletyczny klas IV- V dziewcząt i chłopców. Uczniowie rywalizowali w rzucie piłeczką palantową, biegu na 60 m., skoku w dal z rozbiegu. Najlepsi zawodnicy zostali udekorowani pamiątkowymi medalami.

Dnia 25.05.2017r. odbyło się w naszej szkole wyjątkowe spotkanie uczniów klas drugich, ich rodziców, Dyrekcji szkoły oraz wychowawców. Wśród zaproszonych osób gościliśmy p. Małgorzatę Lech, metodyka edukacji wczesnoszkolnej MODM-u. Popisy artystyczne uczniów z klas drugich przebiegały pod hasłem „Dzieci – Rodzicom”. Uczniowie prezentowali piosenki oraz układy taneczne przygotowane pod kierunkiem p. Doroty Bartoszuk, p. Joanny Wojteckiej, p. Bożeny Dąb, p. Agnieszki Koszewnik, p. Katarzyny Siemieniako i p. Iwony Przestrzelskiej do różnorodnej muzyki. Impreza stała się doskonałą okazją do wspólnej zabawy dzieci, rodziców i nauczycieli. Pani Dyrektor Ewa Barbara Zaniewska dziękując dzieciom zwróciła uwagę na ogromna rolę rodziny i wspierającą funkcję szkoły w procesie wychowania dziecka. Rodzice zaś, przygotowali słodki poczęstunek.

Dnia 22 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły z klasy Va i Vc brali udział w spotkaniu autorskim z pisarką Panią Małgorzatą Karoliną Piekarską. Spotkanie odbyło się w Filii nr 7 Książnicy Podlaskiej przy ul. Zielonogórskiej.

Małgorzata Karolina Piekarska jest dziennikarką prasową i telewizyjną, autorką książek dla dzieci i młodzieży oraz felietonistką. Współpracowała m.in. z dwutygodnikiem „Cogito”, „Victor gimnazjalista”, „13-stka”, „Twój Styl”, „Express Wieczorny”. Jej książki dla młodzieży cieszą się dużą popularnością: Klasa pani Czajki, LO-teria, Dziewiętnastoletni marynarz, Tropiciele, Dzika, Czucie i Wiara czyli warszawskie duchy, Syn dwóch matek.  Członkini polskiej sekcji IBBY oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od zawsze silnie związana z Warszawą. Mieszka w rodzinnym domu na Saskiej Kępie wraz z synem, mężem, kotem i jamnikiem.

Pani Małgorzata Piekarska przygotowała prezentację multimedialną, w której przedstawiła swoje książki. Autorka opowiadała uczniom o swoim dzieciństwie, zainteresowaniach i pasjach. Ukazała historię swojej rodziny i omówiła dawne zwyczaje.

Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące życia oraz twórczości autorki. Mieli również możliwość otrzymania autografów w jej książkach. Spotkanie było bardzo ciekawe i interesujące.

 

21 maja przedstawiciele Samorządu Szkolnego wzięli udział w kolejnej ,,żonkilowej kweście". Tym razem przebiegła ona pod hasłem ,,A nadzieja może wszystko". Naszych uczniów ubranych w charakterystyczne , żółte koszulki z czerwonym logo można było spotkać  w galerii Hetmańska. Zebrane środki będą przeznaczone na Domowe Hospicjum dla Dzieci. Cieszymy się , że mogliśmy czynnie wspomóc tę piękną akcję.

 

Dnia 19 maja 2017r. chętne dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w Konkursie recytatorskim pt. „Wiosna wokół nas”. Dzieci sumiennie przygotowały wybrane wiersze, zaprezentowały piękną recytację i wystąpiły w wiosennych przebraniach. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wyłonić zwycięzców. W rezultacie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Serdecznie gratulujemy dzieciom, a rodzicom należą się ogromne podziękowania za wspaniałe przygotowanie pociech do konkursu.

W dniu 18 maja 2017 roku w auli Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Polscy Poeci Dzieciom. Organizatorem konkursu była biblioteka oraz świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku. Celem konkursu była popularyzacja twórczości polskich poetów oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Wstępne eliminacje do konkursu zostały przeprowadzone w dniu 9 maja 2017 roku w bibliotece naszej szkoły. Z pośród kilkunastu uczestników jury wybrało dwie osoby: Lenę Kiedę z klasy 3a oraz Jakuba Ostrowskiego z klasy 2c.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 18 maja 2017 roku w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Lena Kieda recytowała wiersz Juliana Tuwima pt.: „Lokomotywa” a Jakub Ostrowski – wiersz Stanisława Jachowicza pt.: „Chory kotek”. Wśród wyróżnionych osób znalazła się Lena Kieda.

Gratulujemy Lenie i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

16 maja odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego ,,Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. Został on po raz kolejny objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty . Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego prowadzonego przez p. Grażynę Wołkowycką - Tomaszuk. Zaprezentował zebranym utwór S. Moniuszki ,,Przylecieli sokołowie.

Odczytano wyniki konkursu:

I miejsce

 • Maja Markowska SP 29

II miejsce

 • Jakub Osiekowicz SP 43
 • Maria Paciorek SP 44
 • Jakub Zabielski SP 44

III miejsce

 • Bartosz Kozłowski SP 32
 • Anna Draniewicz SP 4
 • Katarzyna Mróz SP 44
 • Adrian Brzostowski SP 29

Wyróżnienia

 • Mateusz Kożuchowski SP 32
 • Jakub Kowalko SP 44

Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom. Zwycięzcom gratulujemy!

Anna Kieda, Iwona Birycka- Kowalska, Małgorzata Kozłowska

Dnia 16 marca 2017 r. w naszej szkole odbyła się 26. edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. Do zawodów przystąpiło 174 uczniów naszej szkoły w trzech kategoriach: Żaczek (kl. II), Maluch (kl. III – IV) i Beniamin (kl. V – VI). Każdy uczestnik otrzymał układankę – breloczek „Magiczny sześcian”.

W chwili obecnej KANGUR jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Rozwiązywanie testów konkursowych rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię geometryczną, logiczne myślenie, sprawność rachunkową. Często ważną rolę pełni analiza proponowanych odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Filip Rogowski - uczeń klasy IV a otrzymał wynik bardzo dobry, natomiast szesnastu uczniów otrzymało wyróżnienie. Są to następujące osoby:

 1. Diana Sidoruk – kl. II c
 2. Marianna Fiłonowicz – kl. II c
 3. Maria Korniłowicz – kl. II f
 4. Kamil Antonowicz – kl. II d
 5. Sebastian Matwiejczyk – kl. II c
 6. Szymon Cieśluk – kl. III c
 7. Aleksandra Grabowska – kl. III e
 8. Maciej Wachciński – kl. III c
 9. Aleksandra Kaczanowska – kl. III d
 10. Jakub Kowalko – kl. IV a
 11. Gabriela Sakowicz – kl. IV b
 12. Maja Kuchcińska – kl. IV b
 13. Jaku Szymański – kl. IV b
 14. Maciej Szydłowski – kl. IV a
 15. Anna Gierasimiuk – kl. V c
 16. Amelia Burak – kl. V a 

 

8 maja uczniowie klasy IIg z wychowawczynią odwiedzili oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Podczas wizyty zapoznali się z zadaniami IPN oraz działającymi w nim biurami. Dzieci miały okazję zwiedzić archiwum, dowiedzieć się, jakie dokumenty są tam przechowywane oraz zapoznać się z pracą archiwisty. Zaglądały również do czytelni naukowej, gdzie odwiedzającym udostępniane są na co dzień materiały archiwalne.

Dzięki uprzejmości pani Urszuli, pracującej na co dzień w biurze edukacji, dzieci uczestniczyły również w zorganizowanych specjalnie dla nich zajęciach, w czasie których poznały najważniejsze wydarzenia z historii Polski, dowiedziały się kiedy i po co używa się barw narodowych oraz przypomniały sobie historię symboli narodowych. Na koniec, każdy miał możliwość wykazać się znajomością polskiego Hymnu i zagrać w grę edukacyjną „Polak Mały”. W ten sposób ciekawie i owocnie upłynął uczniom czas na niecodziennej lekcji historii.