Dnia 13.09.2017r. uczniowie klasy I d uczestniczyli w akcji profilaktycznej ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Strażnicy Miejscy odwiedzili uczniów w szkole i najpierw wyjaśniali dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, a następnie utrwalali tę wiedzę na przejściu dla pieszych. Wydarzeniu towarzyszyła reporterka Polskiego Radia Białystok Pani Edyta Wołosik, która rozmawiała z dziećmi nt zasad poruszania się po drodze. Dzieci z dużym zaangażowaniem wypowiadały się do mikrofonu omawiając poznane zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Wierzymy, że podejmowane działania zapobiegną nieszczęśliwym wypadkom z udziałem dzieci i przyczynią się do zwiększenia ich bezpieczeństwa   Dzięki takim spotkaniom dzieci uczą się prawidłowych zachowań. Spotkanie było doskonałą okazją, by przekazać dzieciom kamizelki odblaskowe zakupione przez Urząd Miejski w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Koordynator działań profilaktycznych – Anna Samborska – pedagog szkolny

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/147732