W ostatnich tygodniach mieliśmy w naszej szkole lekcję demokracji. Najpierw wszystkie klasy IV - VII zgłosiły swoich kandydatów do Samorządu Szkolnego, następnie kandydaci próbowali nakłonić innych do głosownia właśnie na nich. Były plakaty, ulotki wyborcze - w dużej mierze wykonane własnoręcznie. 28 września przeprowadzono głosowanie . Każdy uczeń mógł głosować tylko na jednego kandydata. Głosy trafiły do urny. Specjalnie powołana komisja przeliczyła je  i wybrano Samorząd Szkolny. Przewodniczącą została Angelika Głowacka , jej zastępcami Sebastian Czaczkowski i Kacper Kozłowski, sekretarzem - Michał Zaczkiewicz. Gratulujemy wybranym, dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspaniałą frekwencję wyborczą.