Dnia 10.10.2017 r w klasie 0a odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego ,,Autochodzik’. Uczniowie kl Ia i I d podczas spotkania mieli zaprezentowany film edukacyjny ,,Bezpieczna droga z radami Pongeboba”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku p. M. Kopciewską oraz p. A. Kozioł. Uczniowie otrzymali od prowadzących odblaski aby być widocznym w drodze do szkoły.

Koordynator działań profilaktycznych – pedagog szkolny Anna Samborska