Dnia 29.11.2017r uczniowie klas VI – VII w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych, przy współpracy z Komendą Miejską Policji uczestniczyli w spektaklu pt. „CHEMICZNA ZMIANA NASTROJU”. Celem działań było uświadamianie młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Spektakl teatralny odbył się w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku. Aktorzy z Teatru „Madame” w niezwykle interesujący sposób, przy pomocy tekstu, obrazu i piosenek przedstawili zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Przedstawienie, które obejrzało 140 uczniów, zakończyła seria prelekcji na temat szkodliwości działania środków psychoaktywnych, ich negatywnych skutków oraz odpowiedzialności prawnej. Zrealizowane działanie to forma przekazu jaką wybrali funkcjonariusze aby dotrzeć bezpośrednio do młodzieży, edukując ją w zakresie unikania zagrożeń dotyczących używania środków odurzających, w tym dopalaczy.

Koordynator działań profilaktycznych: Anna Samborska