Wyniki

XVIII edycji Międzyszkolnego przeglądu jasełek i pastorałek
„ Jasełka 2017”

W roku szkolnym 2017/2018 do udziału w przeglądzie zgłosiło się 6 grup czyli 156 młodych aktorów.
Grupy były oceniane w kategoriach:
•    Klasy I – III
•    Klasy IV - VII

Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:
•    zgodność z Ewangelią
•    gra aktorska
•    umuzykalnienie
•    choreografia
•    ogólne wrażenie

Skład komisji:

•    Ks. Czesław Walentowicz  - doradca metodyczny religii katolickiej
•    Małgorzata Łazarska – konsultant ds. nauczania religii przy Centrum Edukacji Nauczycieli
•    Małgorzata Lech – doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego
•    Katarzyna Kosowicz –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
•    Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk – muzyk, wicedyrektor SP 44
•    Ewa Zaniewska – dyrektor szkoły

Wyniki przeglądu:

Klasy I-III

•    I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku -  klasa III f, p. Katarzyna Siemieniako, p. Teresa Adamska

•    II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 28  im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w   Białymstoku – klasa II a     p. Elżbieta Lebieżyńska s. Jadwiga Chętnik
•    III miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku  klasa III g p. Iwona Przestrzelska

Szkoła Podstawowa Nr 49 – koło teatralne „Żarcik”   p. Izabela Sadowska

Klasy IV - VI

•    I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku klasa IV- VII  p. Aneta Filipowicz

Dziecięcy Chór Aniołów „Figielek” klasa III  p. Małgorzata Bielawska